Watersportvereniging Banner

Yerseke visserij

Yerseke is met name bekend om zijn oester– en mosselcultuur
Daarnaast speelt de vangst en handel van kreeft een belangrijke rol.

Oestercultuur

Oesterputten

De oestercultuur bestaat uit het kweken en verhandelen van oesters.

Mosselcultuur

YE 110

De mosselcultuur bestaat uit het kweken en verhandelen van mosselen.
De volwassen mosselen die in de handel worden gebracht worden ook wel aangeduid als consumptiemosselen. Deze mosselen worden op de mosselpercelen in de kweekgebieden opgekweekt van mosselzaad tot halfwasmosselen en uiteindelijk tot consumptiemosselen. Het mosselzaad wordt traditioneel verkregen door te vissen op wild zaad, met name op de Waddenzee en in veel mindere mate op de Oosterschelde en in de Voordelta. De mosselen groeien vervolgens in anderhalf tot twee jaar tijd uit tot consumptiemosselen.

In de tussentijd worden de mosselen af en toe verzaaid, zodat ze de ruimte krijgen om te groeien en andere (rovende) dieren, zoals zeesterren en krabben, kunnen worden weggevangen. Als ze groot genoeg zijn, worden de mosselen opgevist en naar de mosselveiling in Yerseke gebracht. Hier wordt de lading door medewerkers van het Productschap Vis bemonsterd. Het bemonsteren van een scheepslading mosselen houdt in dat er een steekproef wordt genomen, aan de hand waarvan bepaald wordt hoeveel mosselen de kweker aanbiedt, hoe groot de mosselen zijn (schelpgrootte en vleesgewicht) en hoe groot het percentage restmateriaal (losse schelpen, pokken, zeesterren e.d.) in de lading is. Het resultaat van de bemonstering wordt voor de veiling bekend gemaakt, waarna handelaren kunnen bieden op de aangeboden partijen.

Nadat de mosselhandelaar een partij mosselen heeft gekocht, vaart de mosselkweker met zijn mosselkotter naar de verwaterpercelen van de mosselhandelaar. Daar zaait de mosselkweker zijn lading mosselen uit. De mosselen blijven minimaal een week op deze verwaterpercelen liggen om het zand te verliezen, dat bij het opvissen van het kweekperceel in de schelp terecht is gekomen. De verwaterpercelen liggen in de Oosterschelde ten oosten van Yerseke. Het zijn ondiep- en beschut gelegen percelen. Golfslag is er nauwelijks, de stroomsterkte is beperkt en het zeewater is zuiver. De harde, vlakke en veenachtige bodem is een ideale ondergrond voor het op natuurlijke wijze zandvrij maken van de mossel. De mossel spoelt zichzelf als het ware schoon.

Als de mosselhandelaar de mosselen nodig heeft, haalt hij ze van deze natuurlijke verwaterpercelen. De mosselen doorlopen aan boord van het schip van de mosselhandelaar een eerste spoeling. Daarna volgt aan wal nog een extra verwaterproces in speciale containers om de mosselen van zand, dat tijdens het vissen in de mosselen terecht is gekomen, te ontdoen. Dat kan enkele uren in beslag nemen.

Bij de verwerking van mosselen gaat het erom dat de mosselen eerst onttrost worden en dat de pokken eraf zijn. De meeste mosselen zijn bestemd voor de versmarkt en worden verpakt in plastic zakken of bakken van verschillende gewicht. Verder worden mosselen ook verwerkt tot conserven en diepvriesproducten.

Kreeftenvisserij

YE 75

De kreeftenvisserij bestaat uit het vissen en verhandelen van kreeft.
Tevens zijn in Yerseke enkele kreeftenparken waar de levende kreeft in bassins gehouden worden.

Verwerkende industrie

Omdat de visproducten veelal bestemd zijn voor de versmarkten door heel Europa is de verpakking en het transport een belangrijk onderdeel van de handel.
Bij de verwerking van mosselen gaat het erom dat de mosselen eerst onttrost worden en dat de pokken eraf zijn. De mosselen zijn verpakt in plastic zakken of bakken van verschillende gewicht. Verder worden mosselen ook verwerkt tot conserven en diepvriesproducten.
Oesters worden verpakt in speciale mandjes.
De mossel– en oester verwerkende bedrijven zijn modern uitgerust waar de kwaliteit van het product hoog in het vaandel staat.
Omdat het transport van de versproducten belangrijk is zijn er verschillende grote internationale transportbedrijven in Yerseke.

Oesterputten

Natte pakhuizen

Oesterputten

Natte pakhuizen

Oesterputten

Natte pakhuizen

Mosselkotter

Mosselvisserij