Watersportvereniging Banner

Nieuws maatregelen coronavirus 27 maart 2020

Zeeuwse maatregelen coronavirus

De Veiligheidregio heeft beslist dat vanaf maandag 30 maart 12:00 geen Toeristisch/recreatief nachtverblijf meer wordt toegestaan,
dat geldt ook voor jachthavens.

Ingang en duur maatregelen toerisme in noodverordening

De maatregelen die gericht zijn op het weren van toerisme/verbod recreatief nachtverblijf in Zeeland zijn langer van kracht.
Ze worden uiterlijk 10 mei 2020 door de voorzitter van de Veiligheidsregio herbeoordeeld op noodzaak en eventuele verlenging.
De voorzitter kan de maatregelen ook eerder dan 10 mei intrekken als ze niet meer nodig zijn om de zorgcontinuïteit te borgen.

Wat wordt verstaan onder toeristisch/recreatief nachtverblijf?
Onder toeristisch/recreatief nachtverblijf wordt verstaan nachtelijk verblijf door (groepen van) personen voor ontspanning in de vrije tijd die hun hoofdverblijfplaats elders hebben.
Het gaat dus om personen die niet hun hoofdverblijf hebben in de locatie waar ze recreëren.
Ze zijn in de locatie puur om te recreëren, dus voor allerlei vormen van vrijetijdsbesteding.
Het centrum van sociale en maatschappelijke activiteiten vindt zich plaats in en om hun hoofdverblijf, dus elders.

Welke gebieden en locaties worden bedoeld?
Onder bedoelde locaties en gebieden dient in ieder geval te worden verstaan (niet limitatief) recreatieparken, hotels (recreatief nachtverblijf),
vakantieparken, kampeerterreinen, (mini)campings, kamperen bij de boer, kamerverhuur, B&B, pensions, jachthavens, strandslaaphuisjes en camperplaatsen.
Ook de genoemde locaties uit eerdere verordeningen gelden nog steeds.

Blijft dagtoerisme mogelijk?
De nieuwe aangescherpte maatregelen richten zich op het recreatief nachtverblijf.
In het algemeen geldt, blijf zoveel mogelijk thuis en mijdt sociale contacten. Als u overdag naar uw tweede woning, boot of caravan wilt mag dat.
’s Nachts is dit niet toegestaan, want dit valt onder recreatief nachtverblijf. Neem altijd de voorschriften van het RIVM in acht.