Watersportvereniging Banner

Aanvraag lidmaatschap Watersportvereniging Yerseke

De kosten voor inschrijving € 100,--
Contributie 2021 € 57,-- per jaar
Totaal € 157,-- voor deze aanvraag te storten op één van onderstaande rekeningnummers:
Bankrelatie WVY: NL 89 RABO 0373 903286 of
NL 63 INGB 0001 3930 67

Na betaling van het inschrijfgeld en lidmaatschap gaan uw rechten als lid in en kunt u aanspraak maken op het gereduceerde hijstarief.

Het lidmaatschap van de W.V.Y. geeft geen recht op een ligplaats in de haven van Yerseke.

WVY

Gegevens aanvrager

Gegevens schip


Indien van toepassing
Soort: Motorjacht Zeiljacht
Open zeilboot
Sloep
Open toerboot