Watersportvereniging Banner

Watersportvereniging Yerseke

De Watersportvereniging Yerseke is zoals de naam al zegt, gevestigd in Yerseke
Zij is opgericht op twee april negentienhonderd vijfenzestig.

Doel
1. De vereniging stelt zich ten doel de beoefening en de bevordering van de watersport.
2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:
  • a. het beleggen van vergaderingen en bijeenkomsten, het houden van cursussen en lezingen;
  • b. het organiseren van wedstrijden en tochten;
  • c. het aanbrengen en instandhouden van de nodige accommodatie;
  • d. het samenwerken met andere verenigingen die hetzelfde of nagenoeg hetzelfde doel nastreven;
  • e. andere middelen, die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.

De vereniging maakt gebruik van de faciliteiten van de havens van Yerseke, die eigendom zijn van en beheerd worden door de gemeente Reimerswaal.
De havens zijn direct aan de Oosterschelde gelegen.
De ligplaatsen worden door de gemeente Reimerswaal uitgegeven.
Aanvraag ligplaats

Lidmaatschap
Gewone leden van de vereniging kunnen zijn personen die de zestienjarige leeftijd hebben bereikt.
De kosten van het lidmaatschap bedragen € 57,-- per jaar.
Het inschrijfgeld bedraagt éénmalig € 100,--.
Aanvraag lidmaatschap

Het ledenaantal bedraagtca. 270 leden.

De vereniging brengt 2x per jaar het verenigingsblad "De Kaaipraat" uit, met wetenswaardigheden over de vereniging.

De vereniging heeft een eigen kraan waar schepen tot 15 ton tegen gereduceerd ledentaafrief kunnen worden gehezen.

Tochten

Jaarlijks worden er diverse tochten georganiseerd.
Gezamenlijke vaartochten naar andere verenigingen / plaatsen.
  • Openingstocht;
  • Sluitingstocht;

Wedstrijden

Jaarlijks worden er diverse zeilwedstrijden georganiseerd.

Clubgebouw

In het clubgebouw worden diverse evenementen voor de leden georganiseerd.
In de zomermaanden is het clubgebouw geopend van:
  • maandag - vrijdag : 16:00 - 22:00 uur;
  • Zaterdag - zondag : 14:00 - 24:00 uur;
U bent van harte welkom in het clubgebouw als de WVY-borrelvlag op het bordes is gehesen.