Watersportvereniging Banner

Oosterschelde

De Oosterschelde is een zeearm die door middel van een stormvloedkering van de zee is afgesloten.
Deze stormvloedkering heeft doorlaatopeningen die onder normale omstandigheden het getij op de Oosterschelde vrij spel laten.
Er is dus sprake van een getijdengebied met hoog- en laagwater. Het getijverschil bij Yerseke bedraagt ca. 3.70 m.
Bij eb stroomt het water vanuit de Oosterschelde richting Noordzee en bij vloed van de Noordzee richting de Oosterschelde.